Blatenský fotofestival

5. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU

25. – 26. 9. 2010

Informační centrum pro fotofestival: J. P. Koubka 6

 

VÝSTAVY

MĚSTSKÉ MUZEUM

Marie & Josef Šechtlovi, Život s fotografiíI. patro (25.9.-10.10.)

Alena Dvořáková & Viktor Fischer – Nejvyšší Čech, Hodina války II. patro (15.9.-10.10.)

 

ZÁMEK BLATNÁ (25.9.-26.9.)

Lukáš Jasanský & Martin Polák – Projekce fotografií Rejtův palác - přízemí

David Cysař & Pavel Berkovič – Labyrintem aneb autofotomobilem po magické krajině Čech a Moravy Bavorovský palác - přízemí

Barbora & Radim Žůrkovi – Zástupní, Potomci Rytířský sál Bavorovského paláce  

 

 

Juliana Křížová & Jakub Vlček – Transcendence Rejtův palác, II. patro

Jakub Skokan & Martin Tůma – Na pasekách nehoří Rejtův palác, II. patro

Art from PragueDon't tell me what you see Rejtův palác, II. patro

Petr Willert & Růžena Malá - Babiččina diskotéka Rejtův palác, II. patro

 

J. P. Koubka 6 - Otevřená scéna (25.-26.9.)

Eva Pandulová - Back to the Future / Návrat do budúcnosti

 

Kaplanka - Otevřená scéna (25.-26.9.)

Martina Gajdačová – People on the beach

 

 Sokolovna Blatná - Otevřená scéna (25.-26.9.)

Roman Dobeš - Vnitřní hlas/Inner voice

Kateřina Měšťánková - Kept memories

Kateřina Göttlichová – Rodinné srovnávání

Jan Schýbal – Diptychálně

Magda Veselá – Sweet

Drahoslava Hájková - Zrcadlo

Mirka Hedbávná – Sudý svět

Jiří Franc - Paměť

 

Otevřeno: 25. – 26. 9. 2010: 9 – 17 hodin, v Městském muzeu pauza 12 – 13 hod

Ve dnech mimo festival: Městské muzeum: ÚT – PÁ, NE: 9 – 12, 13 – 16,

 

 

PROGRAM FOTOFESTIVALU

 

Sobota – 25. 9. 2010

10:30    Městské muzeum (I.patro)

Zahájení fotofestivalu - Setkání na výstavě Marie a Josefa Šechtlových

 

11:00    Městské muzeum (II.patro)

Setkání s Alenou Dvořákovou & Viktorem Fischerem

 

11:45    J.P.Koubka 6

Setkání s Evou Pandulovou

 

12:15    Kaplanka

Setkání s Martinou Gajdačovou

 

14:30    Zámek – Starý palác

Setkání s Barborou & Radimem Žůrkovými

 

15:00    Zámek – Rejtův palác

Setkání s Julianou Křížovou & Jakubem Vlčkem, Jakubem Skokanem & Martinem Tůmou, Art from Prague, Petrem Willertem

 

16:30    Zámek – Konibar

Setkání s Davidem Cysařem & Pavlem Berkovičem

 

18:30    Sokolovna (kinosál)

Beseda s Alenou Dvořákovou & Viktorem Fischerem, představení nové knihy Voda

 

10:00 – 18:00    Kaplanka

Milan Žíla MBM Blatná – Setkání s vínem

 

Během dne hudbou a zpěvem doprovází Matthew Devereux

 

 

 

Neděle – 26. 9. 2010

10:30    Sokolovna Blatná (kinosál)

            Přednáška Lenky Sýkorové: Principy autorských dvojic v evropském kontextu

 

11:30    Sokolovna Blatná (kinosál)

Beseda s Marií Michaelou Šechtlovou a Evou Hubičkovou: Ateliér Šechtl a Voseček

 

14:00    Sokolovna Blatná (kinosál)

Setkání s fotografy z Otevřené scény: Roman Dobeš, Kateřina Měšťánková, Kateřina Göttlichová, Jan Schýbal, Magda Veselá, Drahoslava Hájková, Mirka Hedbávná

 

15:00    Sokolovna Blatná (kinosál)

Přednáška Pavla Štěrby: Tvorba českých fotografických dvojic

 

15:45    Sokolovna Blatná (kinosál)

Diskuze a závěr

 

10:00 – 18:00    Kaplanka

Milan Žíla MBM Blatná – Setkání s vínem

 

Během dne hudbou a zpěvem doprovází Matthew Devereux

 

Vstupné dobrovolné

 

 

PŘEDSTAVUJEME

Marie & Josef Šechtlovi

Marie a Josef Šechtlovi byli třetí generací pokračovatelů tradice ateliéru Šechtl a Voseček v Táboře. Josef Šechtl (1925 – 1992) zdědil po dědovi zájem o experiment a u otce se vyučil perfektní práci v ateliéru a v labolatoři. Marie Šechtlová (1928 – 2008) se stala jeho ženou v roce 1948. Pracovali individuálně i společně, vydali desítky publikací. Vytvořili mnoho zakázkových prací a jako koníčku se věnovali volné tvorbě, ve které akcentovali technické novinky barevné fotografie.

O odkaz díla rodiny Šechtlových se stará Marie Michaela Šechtlová - dcera Marie a Josefa  Šechtlových, akademická malířka, která se věnuje zejména grafické tvorbě a Eva Hubičková, vnučka, architektka.

 

Alena Dvořáková & Viktor Fischer

Absolventi katedry fotografie FAMU v Praze. Spolupracují od roku 1992. Uspořádali desítky autorských výstav, zúčastnili se řady společných výstavních a fotografických projektů. Jsou držiteli mnoha cen Czech Press Photo včetně ceny UNICEF. Držitelé bronzové plakety Osobnost české fotografie za rok 2005. Trojnásobní finalisté World Photography Awards a finalisté ceny Leica Oscar Barnack 2002.  Spoluzakladatelé středoevropské fotografické agentury Choiceimages, členové Asociace profesionálních fotografů České republiky a Ochranné organizace autorské.

 

Lukáš Jasanský & Martin Polák

Lukáš Jasanský (1965) a Martin Polák (1966) jsou nejdéle spolupracující fotografickou dvojicí v České republice. Autorskou dvojici tvoří od roku 1985. V letech 1986 – 1992 studovali FAMU. Jestliže u některých dvojic můžeme hovořit  o dělení práce na individuální tvorbu a společnou, na komerční a volnou tvorbu, u Jasanského a Poláka neplatí ani jedno ani druhé. Celou svoji tvorbu zůstávají věrni klasickému způsobu ztvárnění snímků, obvykle fotografují velkoformátovými kamerami a uchovávají si svůj nezaměnitelný rukopis, který tkví v jakési snad zdánlivé jednoduchosti témat.

 

David Cysař & Pavel Berkovič

Oba autoři studovali na pražské FAMU, nyní pracují jako fotografové, kameramani. David Cysař pracuje ve fotografickém ateliéru Mimoformát, Pavel Berkovič se zabývá dále grafikou v uskupení Röentgen design.

 

Barbora & Radim Žůrkovi

Barbora (1987) a Radim (1971) Žůrkovi jsou manželé, absolventi bakalářského studia Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Společně pracují od roku 2003 a samostatné individuální tvorbě se prakticky nevěnují. Jejich hlavním tématem je identita, s níž si pohrávají formou portrétů. Pomocí digitálních technologií portréty dále upravují.

 

Juliana Křížová & Jakub Vlček

Juliana Křížová (1986) i Jakub Vlček (1984) jsou absolventy bakalářského studia Univerzity J. E. Purkyně, Ateliéru užité a reklamní fotografie. Společně pracují od roku 2006 a již stačili svými soubory zaujmout na soutěži FRAME. Byli zařazeni i do kolektivních výstav jako Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept v Národní galerii v Praze a výstava Via Lucis 1989 - 2009 v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu a na Měsíci fotografie 09 v Bratislavě.

 

Jakub Skokan & Martin Tůma

Jakub Skokan (1985) a Martin Tůma (1981) jsou absolventy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty multimediálních komunikací, Ateliéru reklamní fotografie. Spolupracují od roku 2008 a již na sebe stačili výrazněji upozornit. Prosadili se v soutěži Frame. Autoři se nazývají BoysPlayNice a působí jak v oblasti komerční, tak volné fotografie. Na většině projektů spolupracují s dalšími úzce zaměřenými profesemi jako jsou stylisté, architekti, foodstylisté, grafičtí designéři apod.

 

Art from Prague

Skupina založena v roce 2006 v Praze. Oba tvůrci se narodili v České Republice. Žijí a pracují v Praze.

 

Petr Willert & Růžena Malá

Petr Willert studuje fotografii v navazujícím magisterském studiu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve volné tvorbě se s velkým zájmem zabývá mapováním života a rituálů své babičky (Růženy Malé). Jako prostředek používá dokumentární a inscenovanou fotografii. Mimo jiné se zabývá i módní fotografií.

 

Roman Dobeš

Fotograf, novinář. Věnuje se reportážní, dokumentární, portrétní, inscenované a subjektivní fotografii. Od roku 2008 je studentem Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Založil YAFA o.s.    a provozuje server www.young-fresh.eu. Je kurátorem galerie YAFA (při divadle Františka X. Šaldy v Liberci).

 

Martina Gajdačová

Vystudovala Střední uměleckou školu v Ostravě, obor Užitá fotografie, v současné době studuje 3. ročník Ateliéru reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své tvorbě se zaměřuje zejména na aranžovaný portrét.

 

Kateřina Měšťánková

Studuje 1. ročník magisterského programu v Ateliéru reklamní fotografie na FMK Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve své tvorbě se zaměřuje především na inscenovaný dokument a módní fotografii. Snímky staví po vzoru filmových scénářů, vše je předem pečlivě promyšleno a připraveno. Fotoaparát ji umožňuje zachytit představy a vize, ale v poslední době se nebrání ani jiným formám sebevyjádření, jako například experimentálnímu filmu.

 

Kateřina Göttlichová

Možnosti digitální fotografie a její zpracování v počítači autorku před pěti lety natolik zaujaly, že se fotografování začala zabývat naplno, i když stále jen jako fotoamatér. Poslední dobou se zaměřuje na černobílou nebo jinak barevně upravovanou fotografii. Víc než technické zpracování ji zajímá výtvarná stránka obrazu, především nálada a nápad.

 

Eva Pandulová

Studentka Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Zajímá se o nová média, technologie, videoart.

 

Jan Schýbal

Narozen 1958 v Plzni, Žije a pracuje v Plzni - Božkově. Je absolventem Institutu výtvarné fotografie při Svazu českých fotografů v Praze. Systematicky začíná fotografovat od r. 1985 a od počátku je v zájmu jeho objektivu především člověk se svými osudy, v jejichž každodenní všednosti hledá a nachází drobné perličky humoru a pozitiva. Od roku 2004 vyučuje fotografii na střední uměleckoprůmyslové Zámeček v Plzni.

 

Magda Veselá

Narozena 1978, žije v Olomouci. Absolventka DAMU - Dramatická výchova, Etopedie na Univerzitě Palackého a Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Pedagog ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci, lektor zážitkové pedagogiky ve Sdružení D. Zaměřuje se na portrét, zajímá ji konceptuální komparace. Snaží se o propojování divadla a fotografie, jak v pedagogice, tak v samotném fotografování.

 

Drahoslava Hájková

Žije v Českých Budějovicích, povoláním knihkupec, členkou fotoklubu JAF. Fotografuje ženské a mužské akty, portréty, dokument, abstrakci. „Fotografie je pro mne především zachycení krásy…krásy mužského a ženského těla. Zachycení pocitu… pocitu lásky, radosti, smutku… Zachycení neopakovatelného děje…“

 

Mirka Hedbávná

Je učitelkou matematiky a geografie, žije a pracuje v Třebíči. Fotografování se vážněji věnuje posledních 5 let. Své práce představila na soutěžních výstavách. Věnuje se také literární tvorbě. Vydala básnickou sbírku Otevřu Ti, Tvá Sezam v edici Knihovnicka.cz, Tribun EU, 2008, kterou doprovodila svými fotoilustracemi.

 

Jiří Franc

Žil v Blatné, pracoval v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze. Člen KAMFO Blatná. Věnoval se především krajinářské fotografii. V poslední době pracoval na „fotografické kronice“ svých předků. Jiří Franc náhle zemřel dne 7. srpna 2010.

 

Lenka Sýkorová

Mgr. Lenka Sýkorová, narozená 1977 v Praze. Studovala v letech 2002 - 2008 na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze (magisterské studium). Od 2008 studuje doktorandské studium obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem. Je kurátorkou galerie Altánu Klamovka v Praze od roku 2004 se zaměřením na fotografii, grafický design a multimediální umění. Přednáší aktuální umělecké směry na FaVU VUT v Brně a fotografii a současné umění na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v Ateliéru, Flash Artu CZ/SK, A2 a Fontu.


© Reklamní závody powered by Rafeo