Blatenský fotofestival
 
V POHYBU
9. ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU
20. – 21. září 2014
 

Informační centrum pro fotofestival: J. P. Koubka 6, Blatná

VÝSTAVY
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ

Roman Vondrouš – Steeplechase, Myslivecké lovy– I. patro(20. 9. - 26. 10.)

Jindřich Čermák, Petr Drábek, Marek Malůšek, Josef Moucha, Václav Němec,

Michal Popieluch, Martin Wágner – On the road –šatlava(20. - 21. 9.)

 
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Otevřená scéna Barbora Knobová – Staré a nové – kaple sv. Michala (20. - 21. 9.)

Otevřená scéna Věra Menčíková – Čas jako věčný pohyb – kaple sv. Michala (20. - 21. 9.)

 
ZÁMEK BLATNÁ  
Martin Wágner – Na východ od ráje – Starý palác, II. patro (13. - 14. 9., 20. - 21. 9., 27. - 28. 9.)
Jiří Hanke – Pohledy z okna mého bytu – Rejtův palác, II. patro (20. - 21. 9.)
Jiřina Hankeová – Krajiny na cestě – Rejtův palác, II. patro (20. - 21. 9.)
Jitka Krejčová –Kolečkáři – starý palác, přízemí (20. - 21. 9.)
 
ZÁMEK BLATNÁ OTEVŘENÁ SCÉNA
 
Rejtův palác –  I. patro (20. - 21. 9.)
Radek Homola – 20 vteřin
Eliška Rafajová – Skrytý pohyb metropole
Jan Vermouzek – Skotské referendum 2014
Katerina Vojtová – Ptáci
Lukáš Procházka – Nekonečný pohyb
 
Rejtův palác – III. patro (20. - 21. 9.)
Josef Benedikt – Poslední cesta
Ondřej Fišer – Bez názvu
Ivana Jašminská – Blow up
Šárka Klímová – Bezhlavě, rychle, ale s láskou..
Pavel Kolář – Světla noci
Michael Komm – Rainy ride
Matěj Noha – Na výletě
Valentina Sekalová – Proženu slepice!
Vladimír Skalický – Hřbitov
 

Kaplanka – Otevřená scéna

Věra Machková – Žena a muž
Petr Jiras – Hlas Světla
 

J. P. KOUBKA 6

Jana Kupčáková – Cizincem ve svém městě
Soňa Maletz – Svet na dlhé trate
 

Otevřeno: sobota 20. září: 9 – 18 hodin; neděle 21. září: 9 – 17 hodin

Městské muzeum Blatná: úterý – neděle: 9 – 18 hodin

 

 

PROGRAM FOTOFESTIVALU
 
 
 

Sobota 20. září 2014

     10:00     J. P. Koubka 6 – Zahájení – Setkání s Janou Kupčákovou a Soňou Maletz.

     10:30     Kaple sv. Michala – Setkání s Barborou Knobovou a Věrou Menčíkovou.

     11:00     Městské muzeum Blatná (I. patro) – Setkání s Romanem Vondroušem.

    11:30     Městské muzeum Blatná (šatlava) – Setkání s Václavem Němcem a dalšími vystavujícími.

     11:45     Kaplanka – Setkání s vínem, s Věrou Machkovou a Petrem Jirasem.

     14:00     Zámek – Starý palác (přízemí) – Setkání s Jitkou Krejčovou a jejími přáteli nejen z Altajského putování.

     14:40     Zámek – Rejtův palác (II. patro) – Setkání s Jiřím Hankem a Jiřinou Hankeovou.

      15:15     Zámek – Starý palác (II. patro) – Setkání s Martinem Wágnerem.

      15:45     Zámek – Starý palác (rytířský sál) – Přednáška Martina Wágnera.

     18:00     Kaplanka – Setkání s vínem a kapelou BraAgas – koncert.

 

 Neděle 21. září 2014

      10:00     Zámek – Rejtův palác (III. patro) – Setkání s Josefem Benediktem, Ondřejem Fišerem, Ivanou Jašminskou, Šárkou Klímovou, Pavlem Kolářem, Michaelem Kommem, Matějem Nohou, Valentinou Sekalovou a Vladimírem Skalickým.

      11:00     Zámek – Starý palác (rytířský sál) – Přednáška Romana Vondrouše.

      14:00     Zámek – Rejtův palác (I. patro) – Setkání s Eliškou Rafajovou, Janem Vermouzkem, Radkem Homolou, Kateřinou Vojtovou a Lukášem Procházkou.

     14:30     Zámek – Starý palác (Rytířský sál) – přednáška + projekce Martina Čiháka,

                    Filmová avantgarda – Pokus o úvod do tématu.

 

     16:00     Závěr – diskuse a BraAgas!

 

Všechny festivalové akce doprovází hudbou i zpěvem hudební skupin

 

Vstupné na všechny akce je dobrovolné

PŘEDSTAVUJEME
 

JIŘÍ HANKE se věnuje dokumentární, konceptuální a portrétní fotografii, svá témata sleduje dlouhodobě. Vyšlo mu deset fotografických knih. Své fotografie vystavoval dosud na více než 90 samostatných výstavách u nás i v zahraničí. V roce 2011 obdržel titul Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos fotografii.Svojí tvorbou je zastoupen ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea umění v Olomouci, Victoria & Albert Musea v Londýně, Maison Européene de la Photographie v Paříži, Muzea Ludwig v Kolíně nad Rýnem, The Witkin Gallery v New Yorku a dalších. „V rozsáhlém časosběrném projektu Pohledy z okna mého bytu (1981 - 2003) vytvořil fotograf a galerista Jiří Hanke jeden z legendárních souborů české fotografie. Na příkladu „osudu“ jedné z mnoha ulic Kladna jedinečným způsobem zachytil období normalizace i následných transformačních devadesátých let. Především ale osobitě zúročil možnosti fotografie, tematizoval fenomén času a přinesl ojedinělou výpověď o každodenních momentech, ve kterých se koncentroval ubíhající čas.“

(Tomáš Pospěch)
 

JIŘINA HANKEOVÁ: Krajiny na cestě. Fotografka Jiřina Hankeová žije v Kladně a nejčastěji fotografuje okolní krajinu středních Čech nebo kraje na svých cestách. Zajímá ji paměť krajiny i města kde žije. Její barevné snímky mapují proměny krajiny, skládají kousky příběhů a vyprávějí je. Krajina vstupuje do duše a duše vstupuje do krajiny. Setkáme se v nich s proměnou, kterou přináší koloběh ročních období, i s vnitřními krajinami v mysli, jejichž obrazy pulsují mezi reálným zobrazením krajiny a jejím vizuálním záznamem abstraktní formou. Průsečíkem obou pohledů je archetyp krajiny, do níž jsme se narodili, jež nás obklopuje a o níž bychom měli pečovat jako o svoji duši; a možná ještě víc, protože je tím nejcennějším, co můžeme předat svým dětem, aby mohly vnímat souvislost krajiny a svého života jako přirozený zdroj a základ svobody a záruku volného pohybu člověka a všech tvorů, jimž poskytuje otevřený pohled na obzor krajiny bez úzkosti..“ (Věra Jirousová)

JITKA KREJČOVÁ jeabsolventkou Pražské fotografické školy a kurzů Tvůrčí fotografie pod vedením Mirka Němečka. Věnuje se především reportážní a dokumentární fotografii. Fotografuje pro Okolo o.s., které pořádá zážitkové akce pro vozíčkáře.Vystavovaný soubor Kolečkáři vznikl v letech 2010 - 2014, kdy autorka objevuje humor a optimismus vozíčkářů a lidí kolem nich. Součástí souboru jsou fotografie cestovatelky na kolečkách, která letos o prázdninách vyjela se třemi přáteli Transsibiřskou magistrálou na Altaj.
 
ROMAN VONDROUŠ: Steeplechase. Roman Vondrouš absolvoval Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě. Roku 2005 získal statut fotoreportéra ČTK, kde se každodenně věnuje agenturnímu fotozpravodajství. Fotografoval na letních Olympijských hrách v Pekingu, na zimních hrách ve Vancouveru a v letošním roce v Soči. Na World Press Photo 2013 vyhrál 1. cenu v kategorii Sport a v témže roce obdržel Cenu rektora Slezské univerzity. V rámci soutěže Czech Press Photo byl pražským primátorem v roce 2010 pověřen k vytvoření GRANTU PRAHY. Fotografováním dostihů se zabývá od roku 2000. Zpočátku zachycuje hlavně dramatické situace na dostihové dráze, ale postupem času převažuje zájem o kreativnější pohledy, které návštěvníci dostihů, ale ani diváci u televizních obrazovek, nemají příležitost spatřit. Toto by ovšem nebylo možné bez absolvování stovek dostihů s fotoaparátem v ruce, kdy samotné dostihy začal vnímat nejen jako závod žokejů na koních, ale i jako příležitost zachytit souhru adrenalinu, výtvarna či zajímavých světelných okamžiků V další vystavované sérii Myslivecké lovy se věnuje české dlouholeté, kolektivní tradici - myslivosti.
MARTIN WÁGNER: Na východ od ráje. Po Pražské fotografické škole a středním fotografickém učilišti absolvoval magisterské studium Institutu tvůrčí fotografie v Opavě (2013). Upřednostňuje klasický černobílý dokument. Od roku 1998 soustavně fotografuje život v Rusku a na území bývalého Sovětského svazu, kam v průběhu patnácti let podnikl třicet tři cest. Původním záměrem bylo pořízení komplexní série fotografií, charakterizujících Rusko od evropského Kaliningradu k nejzazší asijské výspě. Během prvních výprav se snažil proniknout co nejdále na východ, na Kurilské ostrovy, na Kamčatku a na Čukotku. V posledních letech se naopak zaměřuje na evropské oblasti. Opakovaně uspěl v soutěži Czech Press Photo. Uspořádal řadu samostatných výstav v České Republice i v zahraničí, včetně Moskvy, Nižného Novgorodu, Jekatěrinburgu nebo Sachalinu. Tři roky vedl fotogalerii v Kapli svatého Jana Nepomuckého na Jungmannově náměstí v Praze. Dnes provozuje grafické studio.
 
JINDŘICH ČERMÁK, PETR DRÁBEK, MAREK MALŮŠEK, JOSEF MOUCHA, VÁCLAV NĚMEC, MICHAL POPIELUCH, MARTIN WÁGNER. Výstava On the Road je přehlídkou fotografií sedmi fotografů, kteří do své volné tvorby více či méně zařazují záběry, které jsou nasnímány během jízdy dopravními prostředky. Na výstavě jsou zastoupeni jak autoři, jejichž pohled je spíše dokumentárního rázu, tak i tvůrci, kteří inklinují k expresivnější formě vyjádření svých pocitů z cesty. Někteří vystavující umělci nepopírají inspiraci beatnickou literaturou a automobil, vlak či loď je pro ně únikem z civilizace, pro jiné je automobil či vlak nutnost či pracovní nástroj jak se posunout z bodu A do bodu B. Pojítkem, které však všechny spojuje je pocit a nálada, kterou při jízdě zažívají. Část vystavujících fascinuje barva, určitá monochromatičnost „cesty“, jiní hledají na své cestě příběhy, jakési útržky z „palubního deníku“, okamžiky, v nichž se vizualita otevírá interpretaci, imaginaci a osobnímu pocitu, cesta se zde stává faktem i stavem nitra. Výstava se snaží ukázat celé spektrum pohledů, kdy každý z autorů má svůj specifický pohled na fenomén cesty, cestování, dálek, toulání se a hledání osobní svobody.
 
MARTIN ČIHÁK. V současné době působí jako pedagog katedry střihu na pražské FAMU, kde se věnuje zejména teorii střihové skladby a filmové avantgardě. Pracuje rovněž jako nezávislý filmař, případně jako nájemný kameraman, střihač, režisér apod. Vedle FAMU působil i na dalších vysokých školách (FF UK – Praha, FHS UK – Praha, FF UP – Olomouc aj.) a příležitostně přednášel také v zahraničí (Universidad Javeriana, Bogotá; FH Salzburg; Anadolu Universitesi, Eskisehir; BFM Tallinn aj.). V roce 2013 vydal knihu Ponorná řeka kinematografie, věnovanou skladebným postupům filmových avantgard.
 
JOSEF BENEDIKT. Focení se začal věnovat v roce 1964. V průběhu vysokoškolských studií se stal nejprve členem fotoklubu SČF, poté F. K. Luna v Plzni. Poslední cesta vznikl v roce 1987 a je vzpomínkou nejen na doby minulé, ale především na vzácného člověka, pana faráře V. Kováře.
 
ONDŘEJ FIŠER. Studoval Reklamní fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, nyní je studentem Fotografie na pražské FAMU. Soubor, Pohyb jako nikdy předem nedefinovatelná cesta změny, představuje obrazy, které si až při bližším navnímání může divák/pozorovatel konkretizovat.

RADEK HOMOLA. Absolvent Pražské fotografické školy. Je autorem souboru 20 vteřin. Čas je nosným prvkem pro vyjádření soustředění, souhlasu, vychýlení a ne-hleděníje záznamem vyjádření soustředění, souhlasu, vychýlení a ne-hledění v průběhu dvaceti vteřin. Nosným prvkem jednotlivých fází je čas.“

 

IVANA JAŠMÍNSKÁ. Vystudovala konzervatoř, obor Klasický tanec. Od roku 2010 studuje na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. „Blow up je o akceptování důležitých momentů, které navždy změní náš život. Jsou momenty, které si s radostí neustále připomínáme a ty, na které se marně snažíme zapomenout. Kolik času (s)potřebujeme, než se odhodláme tyto změny přijmout? Akceptování těchto momentů, změn či událostí bylo důležitým zdrojem inspirace. Akceptování, jako krok novým, dalším směrem.“

 

PETR JIRAS. Absolvent Pražské fotografické školy. Hlas světla zachycuje autorův zážitek z exprese pohybově - taneční, hudební a světelné perfomance v neobvyklém prostředí. V této práci má svůj nezastupitelný význam také prvek improvizace.

 

ŠÁRKA KLÍMOVÁ. Absolvovala kurz na Škole kreativní fotografie v Praze a spoluzaložila fotoskupinu TS31. Bezhlavě, rychle, ale s láskou ukazuje, jak pořád někam spěcháme, a to většinou bezhlavě. Pokud už spěchat chceme, musíme spěchat s láskou, jinak je to zbytečné.

 

BARBORA KNOBOVÁ. Absolventka magisterského oboru Intermediální tvorba na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Staré a nové je hrou s materiálem, hloubkou ostrosti a stupni šedi. Soubor vznikl spontánně, když se autorka snažila vytvořit něco zcela jiného.

 

PAVEL KOLÁŘ. Absolvoval kurz ve Škole tvůrčí fotografie. Světla noci zachycují město v jeho mnoha podobách. Světlo jako pohyb, jako jedna z tváří nočního města.

 

MICHAEL KOMM. Pracujeve výzkumu jaderné fúze na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Kromě vědy se věnuje i fotografování. „Soubor Rainy ride se snaží vystihnout zvláštní melancholický pocit, který cestující občas přepadá při pohledu na ubíhající krajinu v okně vlaku.“ Nabízí pohled z okna, obraz skutečnosti nebo se jedná o fikci vytvořenou starým oknem?

 

JANA KUPČÁKOVÁ. Absolventka a lektorka Školy kreativní fotografie v Praze, členka tvůrčí fotografické skupiny TS31. „Výstavní soubor Cizincem ve svém městě zachycuje po výtvarné stránce momenty ze života městské hromadné dopravy, kterou denně pro svou přepravu využívají tisíce lidí našeho hlavního města. Cestují každý den společně, přesto každý sám. Anonymita v tomto hromadném pohybu neznámých lidí je skutečným paradoxem.“

 

VĚRA MACHKOVÁ. Absolvovala tříměsíční kurz tvůrčí fotografie u Šimona Pikouse v Liberci, v letech 2011/2012 navštěvovala fotografickou konzervatoř v Hradci Králové. V souboru Žena a Muž zachytila autorka velmi spontánní a zároveň dynamické pohyby ženy a muže. Clona gumového míče zapříčinila nejen hru světel a stínů, ale také anonymitu a abstrakci postav.

 

SOŇA MALETZ. Studentka FAMU, obor Dokumentární film. „Súbor nesie názov Svet na dlhé trate... Snažím sa fotografiou sprostredkovať príbeh a jedinečnosť okamihu v spojení s výtvarnou stránkou. Mojím zámerom je, aby fotografie vytvárali otázky, skôr ako na ne odpovedali.“

 

VĚRA MENČÍKOVÁ. Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v oboru Výtvarná výchova a Český jazyk. „Čas jako věčný pohyb je souborem fotografií, který nezobrazují pohyb jen jako přesun z bodu A do bodu B. Pohyb lze též chápat jako změnu, proces nebo vývoj. Pohyb je v čase.Čas jako zrání, stárnutí, rozpad celistvosti.“

 

MATĚJ NOHA. Ve fotografii se vzdělává buďto sám či prostřednictvím fotografických kurzů. Soubor Na výletě představuje snímky, které byly pořízené při jízdě vlakem. „Tento přístup povyšuje vlakovou soupravu nad rámec dopravního prostředku a spolu s fotoaparátem tvoří součást umělcova nástroje.“

 

LUKÁŠ PROCHÁZKA. Od roku 2014 studuje Vyšší odbornou soukromou školu designu, obor Fotografie. Pohyb znamená život. Ať už tělesný, duševní či rozumový. Nekonečný pohyb. „Jednoduchý pohyb ako hlavná potreba žijúcej bytosti. Pohyb vpred, vzad, na vrchol či pohyb pádom, dôležité je hýbať sa. Ísť, postupovať, konať. Stagnácia znamená smrť, ako inak by sme dokázali rozlíšiť živých od mŕtvych?“

 

ELIŠKA RAFAJOVÁ. Absolventka FTVS a Pedagogické fakulty. Fotograf samouk. „Skrytý pohled metropole zachycuje netradiční sport, zvaný PARKOUR, kdy lidé běhají a skáčou přes ploty, zábradlí či jiné překážky, které město skýtá. Je to sport nebezpečný, ale akční a adrenalinový.“

 

VALENTINA SEKALOVÁ. Studentka Střední průmyslové školy grafické Hellichova. Soubor vznikl jako součást volného tématu pro přijímací zkoušky na SPŠG. „Táta mě pořád honil, abych fotila, venku byla zima, jen po zahradě se procházely dědovy slepice. Jak zahřát tělo prokřehlé pobytem venku? Proženu slepice!

 

VLADIMÍR SKALICKÝ. Chvíli studoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě, nyní pracuje jako hlavní popelář u technických služeb. „Soubor Hřbitovzachycuje vlakový hřbitov, kde se již čas a pohyb zastavil. Zde již nevadí pomalá jízda ani dlouhé zpoždění. Přesto každý z vlaků zažil svoji slávu, když uháněl po kolejích a kolemjdoucí děti mávaly na strojvedoucího, který jim odpověděl houknutím. Každý z nás to zná…“

 

JAN VERMOUZEK. V rodině fotil děd, strýc i otec, a tak fotí i Jan. Skotské referendum 2014 vzniklo na cestě autostopem okolo Skotska. „Zastavilo nám necelých 40 aut. Při těchto náhodných setkáních, která stopování přináší, se povídalo o všem možném. To nám umožnilo udělat si vlastní malé referendum.“

 

KATEŘINA VOJTOVÁ. Absolventka Akademie současné fotografie Matela Studia a Kurzu tvůrčí fotografie Školy kreativní fotografie. Je členkou fotografické skupiny TS31. Fascinací ptačím letem vznikl soubor Ptáci. „Ptačí let je pohybem plným zvratů, je to volnost, lehkost, poetika, pevný řád, ale i chaos.“

 

BraAgas je kapela z Prahy - na repertoáru má staré lidové písně z celé Evropy (např. provensálské, galícijské, sefardské, skandinávské). Mezi největší úspěchy patří vítězství v soutěži Colours Talents 2009 a získání žánrové ceny Anděla 2009 v kategorii world music a nominace na žánrovou cenu Anděl 2012 v kategorii world music pro desku Fuerte. 

 
 

Více informací a ukázky fotografií najdete v katalogu Blatenský fotofestival 2014, který můžete zakoupit v ulici J. P. Koubka 6, v Městském muzeu Blatná a v zámku Blatná.

 

Pořadatelé fotofestivalu, KAMFO Blatná a Centrum kultury a vzdělávání Blatná, děkují partnerům a sponzorům: Městu Blatná, Zámku Blatná, Vendule Žílové, MAKU Blatná, Blatenské rybě s. r. o., Blatenským listům, Ivaně a Liborovi Mertlovým, Ivě Capouškové a Olině Tůmové.


© Reklamní závody powered by Rafeo