Blatenský fotofestival

ČTVRTÝ ROČNÍK BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU ve dnech 26. a 27. 9. 2009!

 


 

PROGRAM 4. ROČNÍKU BLATENSKÉHO FOTOFESTIVALU
WOMAN

 


26. – 27. 9. 2009

 


Informační centrum pro fotofestival: J.P.Koubka 6


VÝSTAVY:

 

MĚSTSKÉ MUZEUM

 

Miloslav STIBOR – Anima (15.9.-18.10.)

 

Příroda, památky a lidé v jižních Čechách na starých fotografiích (26.9.-18.10.2009)

 

 

 

ZÁMEK BLATNÁ

 

Miro ŠVOLÍK – Od zrodu až do smrti Rejtův palác (26.-27.9.)

 

Vladimír ŽIDLICKÝ - Fotografie 2007-2009, Rytířský sál Bavorovského paláce (26.9-27.9.)

 

Miroslav NĚMEČEK – Modly, Bavorovský palác - přízemí (26.9.-27.9.)

 

 

 

J. P. Koubka 6 - Otevřená scéna (26.-27.9.)

Markéta HRITZOVÁ

 

 

 

Kaplanka - Otevřená scéna (26.-27.9.)

 

Martina ŘEDINOVÁ

 

Jiří FRANC

 

 

Sokolovna Blatná - Otevřená scéna

 

 

Kamila BERNDORFFOVÁ


Sylwia NIKKO BIERNACKA


Michal DVOŘÁK


Jan KHÜR


Tomáš KLEPAL


Jonáš RICHTER


Eva STANOVSKÁ


Magda VESELÁ

 

Otevřeno: 26. – 27. 9. 2008: 9 – 17 hodin, v Městském muzeu pauza 12 – 13 hod
Ve dnech mimo festival: Městské muzeum: ÚT – PÁ, NE: 9 – 12, 13 – 16,

 

 

PROGRAM FOTOFESTIVALU

Sobota – 26. 9. 2009
10:00 – Městské muzeum (II.patro)– Setkání na výstavě Miloslava Stibora
11:00 – J.P.Koubka 6 – Setkání s Markétou Hritzovou
11:30 - Kaplanka – Setkání s Markétou Ředinovou a Jiřím Francem
14:00 – Zámek – Rytířský sál – Setkání s Vladimírem Židlickým
15:00 – Zámek – Rejtův palác – Setkání s Miro Švolíkem
16:00 – Zámek – Bavorovský palác – Setkání s Miroslavem Němečkem
18:00 – Sokolovna (kinosál) – přednáška Vladimíra Židlického: „Současné trendy ve fotografii z mého pohledu“

10:00 – 18:00 – Kaplanka – Milan Žíla MBM Blatná – Setkání s vínem

Během dne hudbou a zpěvem doprovází Pepa Nos


Neděle – 27. 9. 2009
10:30 – Sokolovna Blatná (kinosál) - Přednáška Miro Švolíka - prezentace „Muž a žena“ a „Jihočeský výlov“
13:30 – Sokolovna Blatná (kinosál) – Setkání s fotografy z Otevřené scény: Kamila Berndorffová, Jan Khür, Tomáš Klepal, Sylwia Nikko Biernacka, Jonáš, Richter, Eva Stanovská, Magda Veselá, Michal Dvořák
14:30 – Sokolovna Blatná (kinosál) – Přednáška Markéty Kubačákové „Přesahy fotografie“
15:30 – Diskuze a volná projekce

10:00 – 18:00 – Kaplanka – Milan Žíla MBM Blatná – Setkání s vínem

Během dne hudbou a zpěvem doprovází Pepa Nos

 

Vstupné dobrovolné


PŘEDSTAVUJEME


Miloslav Stibor
PaedDr. Miloslav Stibor, narozený roku 1927 v Olomouci, člen Unie výtvarných umělců, Asociace fotografů, nositel mezinárodního fotografického titulu MFIAP (Maître de la Fédération Internationale de I´Art Photographique). Realizoval na 150 samostatných a zúčastnil se 450 kolektivních výstav v České republice a zejména v zahraničí. Ve své dřívější funkci ředitele Základní umělecké školy prosazoval zavedení fotografie jako samostatného oboru na těchto školách, působil jako lektor a člen mnoha mezinárodních fotografických porot. Převážná část jeho díla je věnována figurální fotografii, kterou uplatňuje jak v komorním měřítku, tak v rozměrných panó na výzdobu společenských místností. Dominantní jsou zejména akty inspirované ženskými postavami staré řecké mytologie. (výňatek z textu Ludvíka Barana)

 

Miro Švolík
Miro Švolík se narodil v roce 1960 ve Zlatých Moravcích v tehdejším Československu. Na Slovensku stačil ještě vystudovat Střední umělecko-průmyslovou školu, ale v roce 1981 již začal v Praze studovat FAMU (umělecká fotografie). Stal se jedním z nejvýraznějších představitelů tzv. Slovenské nové vlny, která v 80. letech 20. století významně ovlivnila českou fotografickou scénu zejména tím, že do tehdejší tvorby vnesla nové neotřelé způsoby vyjadřování, zejména hravost, divadelnost, inscenovanost příběhů, vkusné a vtipné využití metafory i nové úhly záběrů. (výňatek z textu Pavla Štěrby)

 

Vladimír Židlický
Vladimír Židlický (1945), absolvent katedry umělecké fotografie FAMU a dlouhá léta rovněž pedagog, je významným představitelem evropského umění. Jeho práce je známější v cizině než u nás. Prosadil se zejména ve Francii, Belgii nebo Holandsku... Vystavoval v prestižních galeriích a muzeích západní Evropy či USA. Bývá uváděn nejen samostatně, nýbrž také v důležitých přehlídkách spolu s osobnostmi světového ohlasu. Opíral-li se Židlický bezmála čtyři dekády o syrovost média, potom v posledních letech techniku výrazně proměnil. (výňatek z textu Josefa Mouchy)

 

Miroslav Němeček
Miroslav Němeček se narodil v roce 1964 v Táboře, je absolventem magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě (2003). Od roku 2001 je majitelem, provozovatelem a vedoucím lektorem Školy kreativní fotografie v Praze. Je fotografem na volné noze se zaměřením na konceptuální a dokumentární tvorbu (např. Rodinka, 1998; Dívky2000, 2000; Schody do nebe, 2002; Cestující, 2003; Hlavní nádraží aneb Konec starých časů, 2008). Jako člen poroty je činný v soutěži Fotograf roku časopisu Foto-Video. Spoluprovozuje Fotogalerii Juliska, kde působí rovněž jako kurátor.

 

Markéta Hritzová
Absolventka SPŠ sdělovací techniky v Panské – obraz a zvuk, Hradecké fotografické konzervatoře a Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Slezské univerzity v Opavě (bakalářské studium). Byla kurátorkou výstavního projektu „Tělo jako nástroj“. Pracuje jako fotografka a grafička na volné noze (fotografuje pro www.partypeople.cz a L-BANDS). Více na www.makistyle.net.

Kamila Berndorffová
V létě žije v Blatné, v zimě v Indii, kde cestuje a fotografuje. Na téma Indie publikuje v různých časopisech. Vedle dokumentu (Sýrie, Jeruzalém, Miliarda indických očí, Indické elementy, Moje Indie) se věnuje i dětskému portrétu (Arletiny barevné sny). Má za sebou řadu samostatných výstav. Pravidelně vystavuje na Czech Press Photo, (v roce 2007 získala 3. místo).

 

Jan Khür
Fotografii studuje od roku 2005 na SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově pod vedením profesorů MgA. Zdeňka Stolbenka, MgA. Jana Mahra a Michala Tůmy, právě díky nim mohl vzniknout tento soubor. V roce 2009 nastupuje na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor Reklamní fotografie.

 

Tomáš Klepal
Programátor a grafik, studiu fotografie a fotografické tvorbě se věnuje ve svém volném čase. Dokončuje bakalářské studium na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Z fotografických témat ho nejvíce zajímá subjektivně viděná architektura a krajina, případně světelně zajímavé obrazy blížící se abstrakci. V poslední době fotí prakticky jenom digitálním fotoaparátem a s oblibou využívá možností dodatečných počítačových úprav.

 

Sylwia Nikko Biernacka
Nezávislá fotografka, absolventka studia kultury v Poznani, nyní studentka Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Vede nadaci a workshop „Machina Fotografika“. Vystavovala v Polsku i v zahraničí, své práce publikovala v tisku (Polityka, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny) a v knihách. Www.machinafotografika.pl

 

Jonáš Richter
Student Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Ve volné tvorbě se věnuje především velmi subjektivnímu dokumentu, který však neváhá kombinovat s digitálně upravovanými snímky nebo záběry skládat do koláží. Mimo jiné se věnuje také experimentální hudbě a videoartu. Společně se svým otcem ve skupině Richter & syn, pravidelně koncertuje a vytváří i pozoruhodné audiovizuální představení.

 

Eva Stanovská
Pochází z Pardubic, v současné době žije kousek od Pardubic, ve vsi jménem Dřenice. Oborem jejího zaměstnání je IT. Fotografii se věnuje ve svém volném čase. Je absolventkou Hradecké fotografické konzervatoře a členkou pardubického fotoklubu Alfa.

 

Magda Veselá
Narozena v roce 1978. Vystudovala DAMU Praha - obor dramatická výchova, kterou učí na ZUŠ. V současnosti studuje Etopedii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. S fotoaparátem nejčastěji sleduje svoje blízké, přičemž výsledkem jsou snímky spojující subjektivní dokument s inscenovanou fotografií.

 

Michal Dvořák
V současné době žije a pracuje v Blatné jako laborant Kodak expresu. Díky svému povolání se mohl v roce 2008 zúčastnit expedice Náhorní Karabach, ze kterého pochází soubor Wo-man of Karabach. Soubor dosud nebyl publikován ani vystavován.

 

Jako doprovodné výstavy menšího rozsahu (fotografie nejsou v katalogu) jsou v rámci Otevřené scény Blatenského fotofestivalu vystaveny práce Martiny Ředinové a Jiřího France z Blatné.

 

Blatenský fotofestival dále doprovází výstava historických fotografií s názvem Příroda, památky a lidé v jižních Čechách na starých fotografiích. Státní okresní archiv České Budějovice uchovává ve svých sbírkách mimo jiné poměrně rozsáhlý soubor skleněných negativů s různými náměty. Nacházejí se zde i četné snímky jihočeských měst, vesnic, hradů, zámků nebo částí krajiny, pořízené někdy na počátku 20. století.

 

Po oba fotofestivalové dny bude v Blatenské Kaplance probíhat Setkání s vínem, tj. v sobotu 26. a neděli 27. září 2009 vždy od 10:00 do 18:00 hod. Z široké nabídky své vinotéky zde firma Milan Žíla MBM Blatná představí vína z Moravy, z Evropy i z celého světa. Za přijatelný peníz budete mít možnost ochutnat několik desítek bílých i červených vín ze zhruba sto dvaceti zde prezentovaných. Další informace na www.vinozila.cz.

 

 

1 - J. P. Koubka 6 – Informační centrum
2 – Městské muzeum
3 – Kaplanka
4 – Zámek Blatná
5 – Sokolovna

Pořadatelé fotofestivalu:

Fotoklub KAMFO Blatná, Městské muzeum Blatná, Městský úřad Blatná – oddělení kultury.

Děkujeme všem sponzorům a partnerům:

Město Blatná, Zámek Blatná, Milan Žíla MBM Blatná, MAKO Blatná, Blatenská ryba, s. r. o., Blatenské listy, Ivana a Libor Mertlovi, PNEU Spálenský, Škola kreativní fotografie www.NaucteseFotit.cz, WWG.CZ

 


© Reklamní závody powered by Rafeo